Hidetoshi Shibata

About Hidetoshi Shibata

アントレプレナーシップ論講座主催、株式会社日立製作所システムエンジニア。早稲田大学政治経済学部卒業(1992)、Washington University Olin Business School MBA(1998)、ビジネスIPRファウンダー (2000-)、東京大学工学部特任教員/非常勤講師 (2002-2006)。

Posts by 柴田 英寿: